OÜ TAITA Koolitus õppetasu tingimused

§1. Koolituse eest õppetasu maksmise tingimused ja kord
(1) Koolituse eest õppetasu maksmise tingimused on märgitud koolituskeskuse ja koolituse
tellija vahel sõlmitud täienduskoolituse lepingus.
(2) Lühiajaliste (1-2 koolituspäeva) koolituse eest makstakse õppetasu enne koolituse
toimumise algust.
(3) Pikaajaliste koolituste eest võib tasuda kogu summa ettemaksuna või kokkuleppel
koolituskeskuse esindajaga tasuda maksegraafiku alusel osade kaupa kui pole
täienduskoolituse toimumise sõlmitud lepingus sätestatud teisiti.
(4) Arvel märgitud maksetähtaja ületamisel on koolituskeskusel õigus keelduda õppetöö
võimaldamisest kuni olukorra lahenemiseni.
(5) Rühmaõppes puudumised õppetasu maksumust ei vähenda.
(6) Koolituse eest tasumine toimub koolituskeskuse poolt väljastatud arve alusel.
(7) Õppetasu arve väljastatakse maksjale eelnevalt kokkulepitud sobival saatmisviisid.

§2. Täienduskoolituse õppetasust vabastamise ja õppetasu tagastamise tingimused ja kord

(1) Täienduskoolituse õppetasust vabastamist ei toimu.
(2) Õppetasu tagastatakse arve maksja taotluse alusel kui koolitusel osaleja on teinud
koolituse eest ettemaksu, milles ta osaleda ei saanud.
(3) Õppetasu osaline tagastamine toimub juhul kui koolitusel osaleja on edastanud
eelnevalt teate koolituskeskusele koolitusest loobumise kohta ja koolituskeskus on
vastava koolituse jaoks teinud reaalseid kulutusi (ostnud õppematerjalid vms).
(4) Koolituse ära jäämisel koolituskeskusest tingitud põhjus(t)el makstakse koolituse eest
makstud õppetasu tagasi tasutud summa ulatuses.


OÜ Taita Koolitus     taitakool.info@gmail.com     Tel: +372 55569625

MADE in Kohtla-Järve
© Vitali Borodin
2022